Cenovnik usluga kućne nege na mesečnom nivou

licenciranog društva Andjeo Blagovesnik doo za usluge nege i pomoći u kući odraslim i starijim licima

Posete od ponedeljka do petka na mesečnom nivou

2 sata dnevno 22.000,00 din
4 sata dnevno 28.000,00 din
5 sati dnevno 32.000,00 din
6 sati dnevno 40.000,00 din
12 sati dnevno (07.00-19.00h) 52.000,00 din
12 sati dnevno (19.00-07.00h) 55.000,00 din
24 sata 105.000,00 din

Posete sedam dana u nedelji na mesečnom nivou

2 sata dnevno 28.000,00 din
4 sata dnevno 35.000,00 din
5 sati dnevno 42.000,00 din
6 sati dnevno 50.000,00 din
12 sati dnevno 65.000,00 din
24 sata 120.000,00 din

Dodatne usluge

Isključivo usluga kupanja 1.500,00 din
Procena potreba korisnika od strane socijalnog radnika u ustanovi 2.500,00 din
Procena potreba korisnika od strane socijalnog radnika na terenu 3.500,00 din

Napomena: Cene istaknute u cenovniku podložne su izmenama shodno dogovoru pružaoca usluge i korisnika usluge