O Nama

Himna ljubavi

Sv.apostol Pavle (1 Kor.13)


Ako jezike čovečije i andjeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam ništa sam.

I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer delimično znamo, i delimično prorokujemo; a kada dodje savršeno, onda će prestati što je delimično. Kada bijah dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah; a kada sam postao čovek, odbacio sam što je detinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; ali od njih najveća je ljubav.
Andjeo Blagovesnik
Andjeo Blagovesnik

UTVRDJUJE SE da privredno društvo ANDJEO BLAGOVESNIK d.o.o. Kragujevac ISLUNJAVA USLOVE I STANDARDE za pružane usluge domskog smeštaja odraslih i starijih u objektu Ogranka ANDJEO BLAGOVESNIK DOO KRAGUJEVAC — OGRANAK ZA OSTALI SMEŠTAJ)i dobijanje ograničene licence broj 950, sa rokom važenja od pet godina (od 24.11.2023. do 24.11.2028. godine), propisano članom 180. stav 2. Zakona o socmjalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 117/22- odluka US). Kapacitet Doma je 64 korisnika.

Andjeo Blagovesnik

Društvo Andjeo Blagovesnik d.o.o. Kragujevac osnovano je 21.08.2018. godine a dobilo je licencu za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starijim osobama po osnovu rešenja ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu republike Srbije broj 022-02-00129/2018-19 od 26.11.2018. godine.

Polazeći od toga da je kuća svima nama mesto za osveženje, obnovu, mentalno i fizičko blagostanje, jer se ljubav božija očituje u njoj, društvo andjeo blagovesnik želi da pruži mogućnost našim odraslim i starijim sugradjanima kojima je potrebna nega i pomoć da žive nezavisno od drugih na mestu gde se osećaju najudobnije.

Istovremeno, želi da pomogne njihovim porodicama kada dodje vreme za toda zajedno brinu o onima koji su oduvek brinuli o njima i omoguće im dostojanstvenu starost.

Naravno, društvo Andjeo Blagovesnik u dom vaših predaka i vaš dom šalje osoblje najviših moralnih karakteristika koje će pomoć u kući pružiti kroz častan i pošten rad poštujući vaš dom i vašu privatnost.