Anđeo Blagovesnik

pomoć u kući odraslim i starijim osobama

Image

Usluge koje pružamo su prilagodjene potrebama naših korisnika, bilo da se radi o pokretnim, polupokretnim ili nepokretnim licima:

 • održavanje lične higijene,
 • hranjenje, oblačenje,
 • prevencija decubitisa,
 • kontrola pri uzimanju propisanih lekova,
 • praćenje krvnog pritiska, šećera u krvi i merenje istih, praćenje zdravstvenog stanja i blagovremeno obaveštavanje odgovornog lica Društva koje pruža usluge o uočenim promenama, kao i Članova Porodice,
 • odvodjenje kod Lekara,
 • nabavka i priprema obroka,
 • održavanje higijene postelje,
 • peglanje, usisavanje, brisanje prašine,
 • plaćanje računa,
 • posredovanje u obezbedjivanju različitih usluga.
Image

Pravna Sigurnost

Image
Posete Korisniku usluga vrše se shodno Planu koji se sačinjava nakon Procene Stručnog Lica po osnovu Ugovora o pružanju konkretno opredeljenih usluga i njihovog vremenskog trajanja na nedeljnom, mesečnom nivou, ili na drugi ugovoreni način. Postoji mogućnost ugovaranja povremenog ili trajnog pružanja Naših usluga.

Pouzdani smo

jer su naši klijenti deo naše porodice i zbog njih postojimo

Image
Suština profesionalnog pružanja pomoći u kući odraslim i starijim osobama jeste poštovanje ličnosti i potreba korisnika, permanentna saradnja sa korisnikom i njegovim srodnicima u kontekstu praćenja njegovog zdravstvenog stanja i pružanje usluga po najvišim mogućim standardima iz te oblasti

Pacijenata

Porodica

Pomoć u Kući

Savetovanje

kontaktirajte nas za više informacija

Image