Kućna nega

Anđeo Blagovesnik

pomoć u kući odraslim i starijim osobama

Image

Usluge koje pružamo su prilagodjene potrebama naših korisnika, bilo da se radi o pokretnim, polupokretnim ili nepokretnim licima:

 • održavanje lične higijene,
 • hranjenje, oblačenje,
 • prevencija decubitusa,
 • kontrola pri uzimanju propisanih lekova,
 • praćenje krvnog pritiska, šećera u krvi i merenje istih, praćenje zdravstvenog stanja i blagovremeno obaveštavanje odgovornog lica Društva koje pruža usluge o uočenim promenama, kao i Članova Porodice,
 • odvodjenje kod Lekara,
 • nabavka i priprema obroka,
 • održavanje higijene postelje,
 • peglanje, usisavanje, brisanje prašine,
 • plaćanje računa,
 • posredovanje u obezbedjivanju različitih usluga.
Image

Pravna Sigurnost

Image
Posete Korisniku usluga vrše se shodno Planu koji se sačinjava nakon Procene Stručnog Lica po osnovu Ugovora o pružanju konkretno opredeljenih usluga i njihovog vremenskog trajanja na nedeljnom, mesečnom nivou, ili na drugi ugovoreni način. Postoji mogućnost ugovaranja povremenog ili trajnog pružanja Naših usluga.

Cenovnik usluga kućne nege na mesečnom nivou

licenciranog društva Andjeo Blagovesnik doo za usluge nege i pomoći u kući odraslim i starijim licima

Posete od ponedeljka do petka na mesečnom nivou

2 sata dnevno 22.000,00 din
4 sata dnevno 28.000,00 din
5 sati dnevno 32.000,00 din
6 sati dnevno 40.000,00 din
12 sati dnevno (07.00-19.00h) 52.000,00 din
12 sati dnevno (19.00-07.00h) 55.000,00 din
24 sata 105.000,00 din

Posete sedam dana u nedelji na mesečnom nivou

2 sata dnevno 28.000,00 din
4 sata dnevno 35.000,00 din
5 sati dnevno 42.000,00 din
6 sati dnevno 50.000,00 din
12 sati dnevno 65.000,00 din
24 sata 120.000,00 din

Dodatne usluge

Isključivo usluga kupanja 1.500,00 din
Procena potreba korisnika od strane socijalnog radnika u ustanovi 2.500,00 din
Procena potreba korisnika od strane socijalnog radnika na terenu 3.500,00 din
Napomena: Cene istaknute u cenovniku podložne su izmenama shodno dogovoru pružaoca usluge i korisnika usluge

Pouzdani smo

jer su naši klijenti deo naše porodice i zbog njih postojimo

Image
Suština profesionalnog pružanja pomoći u kući odraslim i starijim osobama jeste poštovanje ličnosti i potreba korisnika, permanentna saradnja sa korisnikom i njegovim srodnicima u kontekstu praćenja njegovog zdravstvenog stanja i pružanje usluga po najvišim mogućim standardima iz te oblasti
0
Pacijenata
0
Porodica
0
Pomoć u kući

Savetovanje

kontaktirajte nas za više informacija

Image